Bản đồ

Khách Sạn Hà Nội Golden
Địa chỉ: 107 Nguyễn Thiện Thuật, Lộc Thọ, Nha Trang, Khánh Hòa, Việt Nam.
Điện thoại: (84) 583.529.123 –  (84) 583.529.124 – (84) 583.529.125
Fax: (84) 583.529.126
Email:
 


Xem Bản đồ cỡ lớn hơn

Tags: